Banner website algemeen Kerken 1024x368

 logo LEH

 

Nieuwsbrief  Pastoraal team Zuidoost Twente  Woensdag 13 juli 2022

 

 

Agenda volwassenen

 

Koorleden opgelet!

Enschede woensdag 31 augustus: Korenrepetitie voor openingsviering pastoraal seizoen

met heel katholiek Enschede het pastoraal seizoen met een eucharistieviering om 10.00 uur in de Sint Jan-kerk. Alle koren zijn uitgenodigd samen één groot koor te vormen. Wie mee wil zingen kan mee-repeteren met het Sint Jan-Michael-koor op woensdag 31 augustus tussen 19.45 en 21.45 uur. Vanaf 19.00 uur kun je binnenlopen. Het kinderkoor J.M. krijgt in de viering een eigen plek. We openen deze zondag tevens de maand van de Schepping.

 

Agenda kinderen

 

Enschede Zuid: Basisschool Sint Jan bestaat 100 jaar!

Een reden om te vieren! De Sint Jan organiseert een feestweek in de week van 12 september 2022 met als thema “Kunst”. Het is immers ook een hele kunst om een hele eeuw en dus generaties kinderen onderwijs te geven en te ondersteunen in hun ontwikkeling. Er is enorm veel veranderd in de afgelopen 100 jaar. Van een kerk met een meisjes- en jongensschool, les krijgen van een zuster, in retraite gaan met de hele school, naar modern, veelal gedigitaliseerd onderwijs waarin jongens en meisjes samen in een klas zitten, les krijgen van juffen en meesters en naar een pretpark op schoolreisje gaan met aan het eind in groep 8 een driedaags kamp. Een totaal andere wereld.

Om dit jubileum te vieren hebben we een uitgebreid feestprogramma voor alle kinderen. De verbondenheid met de kerk bestaat ook al 100 jaar en we gaan nog steeds met onze leerlingen naar de kerk om een viering te doen. Bijvoorbeeld is er ieder schooljaar een openingsviering, we hebben adventsvieringen, een kerstviering en een Witte Donderdagviering. Dit jaar hebben we op dinsdag 13 september om 8.30 uur een viering ter gelegenheid van dit 100-jarig bestaan. Hiervoor nodigen we de ouders van onze leerlingen uit, maar ook u, als parochiaan van onze mooi Sint Jan-kerk, bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Vieren doen we immers samen en hoe mee zielen hoe meer vreugd.

Hartelijke groet, Team en leerlingen basisschool Sint Jan

 

 

 

Afgelopen week: volwassenen

 

Enschede Jacobuskerk: Rozenkrans bidden

Op dinsdag 5 juli jl. vond de eerste Rozenkrans-gebedsavond plaats in het parochiehuis aan de Walstraat. Een enthousiaste groep van ongeveer 25 mensen kwam bij elkaar om dit mooie, rustgevende en verbindende gebed samen te bidden. Na afloop was er tijd voor koffie, thee en gesprek. Ook werden er plannen en ideeën uitgewisseld om dit voortaan elke maand te doen en de volgende keer nog mooier te maken met een lied.

De volgende keer is op dinsdag 2 augustus. Aanwezig om 19.15 uur. We starten met bidden om 19.30 uur. Er zijn boekjes met instructie ter plaatse. Wil je ook meedoen? Wees welkom! Ook als je nog niet zo goed Nederlands spreekt, welkom!

 

 

Losser: Vivace-leden in het zonnetje

Tijdens de viering van 10 juli jongstleden zijn vier leden van Vivace in het zonnetje gezet.
Van links naar rechts op de foto: Susette Nordkamp, Heidi Bonnes, Roy Damhuis en Ad Willems.
Ad en Susette zijn 40 jaar lid van Vivace, Heidi en Roy 25 jaar.
Na een persoonlijk woordje hebben ze allen een cadeautje ontvangen als dank voor de jarenlange inzet.

Enschede Zuid: Katholieke gebedsbijeenkomsten in de Posten opgestart

De verhuizing naar Oldenzaal was voor pater Ben Engelbertink ook het moment om een aantal taken in Enschede neer te leggen. Daaronder ook zijn regelmatige voorgaan in de Posten. Parochianen, vrijwilligers van de Posten, nemen het stokje van pater Ben over. Geen eucharistievieringen meer, wél katholieke gebedsbijeenkomsten. Hoe waardevol dat ervaren wordt leest u in bijgaand bericht, dat we van Facebook hebben overgenomen.

 

Zuidoost Twente: Inkijk Synodegesprekken deel 3 - Thema ‘Medeverantwoordelijk voor missie’

In het kader van de Synode spraken we binnen de parochies van Zuidoost Twente in de eerste helft van dit jaar met vele parochianen en belangstellenden over drie thema’s. Graag geven we u een inkijk in de thema’s en vaak genoemde onderwerpen waarover gesproken is. Eén van de thema’s is het thema ‘Medeverantwoordelijk voor missie’. Bij dit thema is bijvoorbeeld opvallend dat er een groot gevoel voor verbondenheid heerst en dat de kerk niemand mag uitsluiten. En dat dat in contrast staat met het gevoel dat kerkelijke regels dat wel doen. Dat de Kerk vooral ‘de mensen’ is en niet enkel het gebouw. Dat medeverantwoordelijkheid voor de missie ook blijkt uit je concreet inzetten voor anderen (diaconie, jongerenpastoraat, bezoekwerk). Dat er behoefte is aan geloofsverdieping in gesprekken. En dat het van belang is goed te investeren in vrijwilligers. In gesprek kijken we hoe deze uitkomsten te vertalen om aan te sluiten bij wat er leeft. Na de zomer daarover meer. Carla Berbée, pastoraal werker

Synodesynode nieuwsbrief

 

Glanerbrug: Nieuws over de Oase

Sinds er op 29 juni jl. brand heeft gewoed op de Oase bij Gronau, zijn er nog geen vaste plannen voor de opbouw. De vrijwilligers zijn verrast en dankbaar voor alle hulp die al is toegezegd, het doet hen goed!

Zodra het gebouwtje op de Oase wordt vrijgegeven, komt er een oproep om te helpen.

Voorlopig zal er nog geen Oasefeuer (een lezing in de openlucht met een hapje en een drankje) plaatsvinden; de eerstvolgende die gepland stond voor vrijdag 15 juli is sowieso geannuleerd. Binnenkort is het de bedoeling dat de lezingen weer worden opgepakt, waarschijnlijk in het Kerkenbos van het Gerardus Majellapark in en rond het Heideschopke. Wanneer precies de eerste plaatsvindt, is nog niet bekend. Wilt u een gift doen voor de Oase? Kijkt u dan op: https://www.mariavlucht.nl/actueel/brand-op-de-oase . We houden u op de hoogte!

 

 

Afgelopen week: jongeren

 

Maria Vlucht: Klassenfeest voor winnaar JP Sirkelslag

Afgelopen dinsdagavond 5 juli was het feest voor groep acht van DE VERREKIJKER, want zij wonnen dit jaar het competitiespel JP Sirkelslag in de parochie Maria Vlucht. DJ MIKE vermaakte de groep met hun eigen muziek. Het feest kwam, na een voorzichtig begin, goed op gang. De muziek werd afgewisseld met het spel ‘De jongens tegen de meisjes’. Uiteindelijk wonnen de meisjes met 3-1. Nu maar duimen of deze groep zin heeft aan nog meer leuke activiteiten!

 

Enschede Jacobuskerk: Na twee jaar eindelijk weer een ‘Schelpjesviering’

Na de Franciscus- was nu de Jacobusparochie aan de beurt voor een Schelpjesviering. Dit jaar in de Jacobuskerk en in de vorm van een kleuterviering. Net als in Haaksbergen bouwden we een toren van Babel. Voor kinderen is en blijft dat een spannend gebeuren. Ook hier viel de toren van menselijke hoogmoed, maar werd hij meteen weer opgebouwd. Het was te leuk om de dozen te laten liggen. Kinderen leren zo het verhaal kennen. Ouderen krijgen de boodschap mee dat er iets grondig misgaat, als mensen als God willen zijn en zelf willen gaan bepalen wat goed en fout is. Met veel jonge gezinnen, het kinderkoor en fijne medewerking van parochianen van de Jacobus was het feest in de kerk.

 

Losser: Misdienaars kunnen de boom in!

Nog net voor de vakantie was er een uitje voor de jongere garde van de misdienaars in de H. Maria Geboortekerk in Losser. De groep was groot genoeg om het klimpark bij het Hulsbeek, Oldenzaal, te bestormen. Met een pannekoek toe! Dit is nog een initiatief van Jos en Siny Morsink die zo veel jaren met de jongere én oudere misdienaars hebben opgetrokken. Waarvoor dank!

 

 

 

Ter bezinning

 afb. Ans te Lintelo 2

Verbinding door Ans te Lintelo, jongerenwerker

De weg tussen Losser en Enschede is een ongeveer een hele maand i.v.m. onderhoudswerkzaamheden gesperd. In Enschede is het ook omrijden. Op vakantie met de auto maken we het ook mee. De verbinding is ver(opge)broken. Je neemt een omweg, maar je komt er wel!

Zo is het in het dagelijks leven ook wel eens. Iedereen heeft wel eens het gevoel de verbinding te verliezen, denk ik. Ik zoek dan een andere weg, of bouw een verrassing in, en ik kom precies waar ik zijn wil. In mijn geloof heb ik ook wel eens het gevoel dat ik de verbinding aan het verliezen ben.  Bijvoorbeeld bij een ernstige gebeurtenis die vragen bij me oproept als ‘Waar bent u nu, God, ik heb u nodig, wat moet ik nu?’

De synodale gesprekken hebben me goed gedaan, en doen me nog steeds goed. Het blijkt dat er meer mensen zijn die soms worstelen met de ‘verbinding’. Het verslag van het aartsbisdom is duidelijk en helder. Ik ben er wel blij mee en denk dat we, als we als gelovigen de mogelijkheid krijgen om onze talenten en kwaliteiten in te zetten en zo in onze kracht staan, dat we ons dan pas echt verbonden voelen.

Spelenderwijs probeer ik ook verbinding te zoeken met jongeren. Samen het verhaal van Noach bespreken en uitspelen in een competitiespel. Dat was Sirkelslag. Kinderen doen in spelvorm en samenwerking waar ze goed in zijn. Ieder jaar is het weer een mooie manier om verbinding te maken tussen kerk en school. Komend schooljaar is het centrale thema: ‘een uitgestoken hand.’ Over verbinding gesproken….

 

 

 

Contactgegevens pastoraal team

Pastoor Paul Daggenvoorde:                     Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06 391 70 407

Parochievicaris Willy Rekveld:                   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.,  06 208 74 866

Pastoraal werker Carla Berbée:                 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06 412 52 558

Pastoraal werker Frank de Heus:              Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06 300 98 833

Jongerenwerker Ans te Lintelo:                Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06 309 58 689

 

Live-streams:

Bonifatiuskerk Haaksbergen: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2327-HH-Bonifatius-en-Gezellen-De-Veldmaat

Gerardus Majellakerk Overdinkel: https://www.youtube.com/channel/UCvhQpQFDzdI6ZOnsK5xn1Mg

Maria Geboortekerk Losser: https://www.youtube.com/c/MariaVluchtParochie

Pancratiuskerk Haaksbergen: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2326-Pancratiuskerk-Haaksbergen

Sint Jozefkerk Enschede: https://www.youtube.com/c/stjozefkerkenschede

 

Websites parochies:

www.mariavlucht.nl

www.katholiekenschede.nl

www.franciscusparochie.nl

 

Facebookpagina’s parochies:

https://www.facebook.com/Mariavlucht/

https://www.facebook.com/groups/194497662564639

 

 

Parochie Sint Jacobus de Meerdere Enschede      

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=ZfGyJyAGSfmcWn4V_pQSwQ

Franciscusparochie Boekelo, Buurse, Haaksbergen

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=IJSgaUHEQNSAzZTgHDAIMg

Parochie Maria Vlucht

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=h5R1Hwm1RAiMY9QdqkMdNQ

 

 

Blog

Samen oogsten

De maishakselaars rijden af aan. De mais is of moet nog van het land. De aardappeloogst, de fruitoogst, na deze warme zomer van 2022 baart ons zorgen. Augustus is de oogstmaand. We hebben in september, in de scheppingsperiode, toch nog steeds reden om te danken voor de oogst?

Ken je ze?

Lees meer...

Kerkbijdrage

 

 

Vrijwilligers


Franciscusbende

Logo Franciscusbende met tekst

Vastenactie

Laatste dienst

  

 

H.H. Bonifatiuskerk

 

Marcellinuskerk

 

Buurse 2

Maria Praesentatie

 

 

Pancratiuskerk

Pancratiuskerk

Contact


Centraal Secretariaat Franciscusparochie
Veldmaterstraat 61
7481 AB te Haaksbergen
Telefoon: 053 - 574 39 29

E: secretariaat@franciscusparochie.nl
Banknummer: NL87RABO0118098802

Klik hier voor contactformulier

Openingstijden


Maandag: 

Gesloten
Dinsdag: 9.30 uur - 11.00 uur
Woensdag: 9.30 uur - 11.00 uur
Donderdag: 9.30 uur - 11.00 uur
Vrijdag: Gesloten
Zaterdag Gesloten
Zondag: Gesloten

Nieuwsbrief Parochie

*Verplicht in te vullen
E-mailadres*
Naam en achternaam*