Banner website algemeen Kerken 1024x368

In oktober ben ik 25 jaar priester. Toen ik ongeveer 35 jaar geleden aan de opleiding begon was dat een spannende sprong in het diepe. Want al heb ik bravoure, een held ben ik niet. Eerder gevoelig en voorzichtig. Maar wat ben ik gelukkig destijds te hebben durven beantwoorden aan dit beroep op mijn leven. De opleiding was indringend en vormend. En ook als priester heb ik in het parochiepastoraat op steeds andere plaatsen, met telkens andere mensen, onder steeds nieuwe omstandigheden, heel wat ontwikkeling doorgemaakt. Pastoraat en vieringen passen echt bij me. De dienst aan de leiding van parochies veel minder. Maar ook het pastoorsambt heeft mijn priesterschap verdiept. Dankbaar kan ik Paulus voluit nazeggen: 'Christus is mijn leven'.

Voor mij is priesterschap dienst aan het geloof en de zending van gemeenschappen.
Met wie ik de H.Mis vier. Om samen gevoed door Christus' woord en - sacrament als broeders en zusters van Hem, en van elkaar, zíjn missie uit te voeren. De viering van de H.Mis is waarvoor ik ben gewijd, en waaraan ik ben toegewijd. Die bediening is wezenlijk voor het priesterschap en voor het leven van de kerk, maar géen doel op zichzelf. Het gaat uiteindelijk om de missie, die door alle kerkleden wordt uitgevoerd. Het synodale proces helpt ons dat te bespreken.
Het bijzonder priesterschap, dat van de priester, uitgedrukt in het vieren van de H. Mis is ten dienste van het algemeen priesterschap: de missie van álle kerkleden, uitgedrukt in wat we buiten de vieringen zelf allemaal doen, vanuit ons geloof. Onuitputtelijke bron voor menselijk sámenleven, tot eer van God. 

past Daggenvoorde

Franciscusbende

Logo Franciscusbende met tekst

Vrijwilligers


Op Weg week 49 2023

 

Vastenactie

Laatste dienst

  

 

H.H. Bonifatiuskerk

 

Marcellinuskerk

 

 

 

 

Buurse 2

Maria Praesentatie

 

 

Pancratiuskerk

Pancratiuskerk

Contact


Centraal Secretariaat Franciscusparochie
Veldmaterstraat 61
7481 AB te Haaksbergen
Telefoon: 053 - 574 39 29

E: secretariaat@franciscusparochie.nl
Banknummer: NL87RABO0118098802

Klik hier voor contactformulier

Openingstijden


Maandag: 

Gesloten
Dinsdag: 9.30 uur - 11.00 uur
Woensdag: 9.30 uur - 11.00 uur
Donderdag: 9.30 uur - 11.00 uur
Vrijdag: Gesloten
Zaterdag Gesloten
Zondag: Gesloten

Nieuwsbrief Parochie

Nieuwsbrief pastoraal team 11 januari 2023

*Verplicht in te vullen
E-mailadres*
Naam en achternaam*