Banner website algemeen Kerken 1024x368

Eerste contact met de parochie

Doorgaans legt de uitvaartondernemer het eerste contact met de parochie.

Een goed afscheid

We proberen samen met de familie tot een goed afscheid van de overledene te komen. We putten uit de rijkdom aan muziek, verhalen en rituelen van de katholieke traditie én de eigen inbreng van de familie om zo tot een goed en persoonlijk afscheid te komen.

Twee vormen van vieren bij een uitvaart

U kunt bij gelegenheid van een uitvaart kiezen voor twee vormen van vieren:

Allereerst kunt u kiezen voor de uitvaartviering overdag met aansluitend een gang naar het crematorium of de begraafplaats. Op de vooravond van deze viering kan een avondwake plaatsvinden. De avondwake is een korte viering waarin gebeden wordt voor de overledene. De avondwake bereidt voor op de uitvaart op de volgende dag. Valt de uitvaart op maandag, dan wordt de overledene herdacht in de reguliere viering van de geloofsgemeenschap op de zaterdagavond of zondagmorgen. Er kan gekozen worden voor een viering mét of zonder communie.

Ten tweede kunt u kiezen voor een afscheidsviering op de avond. Dit is altijd een viering van Woord en Gebed. In deze vieringen wordt geen communie uitgereikt. Wel wordt er net als in de eucharistie- en communieviering gelezen uit de Schrift die gevolgd wordt door een overweging en een absoute, een plechtige zegening, aan het einde van de viering.

Persoonlijke inbreng

Eigen inbreng van de familie aan teksten en gebaren in de viering is van harte welkom. Eigen koren van de geloofsgemeenschap verzorgen in principe de zang. Er is een uitgebreid repertoire aan liederen vastgesteld, waaruit gekozen kan worden. Wanneer gebruik wordt gemaakt van de inbreng van een koor, kan er desgewenst voor één lied van cd gekozen worden.

Locaties van uitvaartvieringen

Eucharistie- en communievieringen vinden plaats in gewijde ruimten, in één van onze parochiekerken of eventueel in de kapel van een zorgcentrum. Wanneer er wordt gekozen voor een viering of samenkomst waarin geen communie wordt uitgereikt, kan er desgewenst gekozen worden voor andere passende ruimten. Dit kan zijn de aula van een uitvaartondernemer of crematorium.

In het weekend

Zondag is van oudsher een rustdag. Dit ligt vast verankerd in de joods-christelijke traditie. Wat voor joden de zaterdag, de sjabbat is, is voor christenen de zondag geworden. Op zondag en op de vooravond van de zondag, de zaterdagavond, komen onze geloofsgemeenschappen samen in de reguliere weekendvieringen. We vieren de dag des Heren, Pasen, de dag van de verrijzenis. In de reguliere vieringen van het weekend kunnen overleden parochianen in het bijzijn van de geloofsgemeenschap met aandacht en rituelen herdacht worden als voorbereiding op de uitvaartviering op maandag. In principe vinden er vanwege het feestelijke karakter van de zondag geen afscheidsvieringen en avondwaken plaats op de zaterdagavond en de zondag.

Voorgangers

Door de week gaan overdag pastores voor. Pastores werken in principe volgens een vast rooster van beschikbaarheid. Dit in verband met andere taken en werkzaamheden in de parochie. Parochianen gaan na een uitvaartviering desgewenst mee naar het crematorium. Uitvaartvieringen op zaterdag en afscheidsvieringen en waken in de avond worden doorgaans voorgegaan door parochianen, die daarvoor toegerust zijn.

Tarieven en verhuur van de kerk voor uitvaarten

De tarieven van verhuur en van vieringen onder verantwoordelijkheid van de parochie worden door het parochiebestuur vastgesteld. Verhuur van onze kerkgebouwen voor uitvaarten is mogelijk, als de viering onder verantwoordelijkheid van een zustergemeente plaatsvindt. De parochie levert in dit geval het gebouw en de koster. Er worden dan echter geen koren ter beschikking gesteld en er wordt ook geen gedachteniskruisje opgehangen.

Blog

Ter inspiratie

‘Elkaar bevestigen’door pastor Willy Rekveld, parochievicaris

PINKSTEREN

Kom en ontsteek in ons het vuur van uw liefde. Pinksteren naar buiten treden. Pinksteren ondanks de verschillen één zijn.

Lees meer...

Franciscusbende

Logo Franciscusbende met tekst

Vrijwilligers


Op Weg week 20 2024

 

Vastenactie

Laatste dienst

  

 

H.H. Bonifatiuskerk

 

Marcellinuskerk

 

 

 

 

Buurse 2

Maria Praesentatie

 

 

Pancratiuskerk

Pancratiuskerk

Contact


Centraal Secretariaat Franciscusparochie
Veldmaterstraat 61
7481 AB te Haaksbergen
Telefoon: 053 - 574 39 29

E: secretariaat@franciscusparochie.nl
Banknummer: NL87RABO0118098802

Klik hier voor contactformulier

Openingstijden


Maandag: 

Gesloten
Dinsdag: 9.30 uur - 11.00 uur
Woensdag: 9.30 uur - 11.00 uur
Donderdag: 9.30 uur - 11.00 uur
Vrijdag: Gesloten
Zaterdag Gesloten
Zondag: Gesloten

Nieuwsbrief Parochie

Nieuwsbrief pastoraal team 11 januari 2023

*Verplicht in te vullen
E-mailadres*
Naam en achternaam*